สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน (งานประจำ)
 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
 2. สรุปภาค - หน่วยงาน
 3. กิจกรรมพิจารณาพิพากษาคดี (บุคลากร + บริหารจัดการ)
 4. กิจกรรมบริหารงานบุคคลข้าราชการตุลาการ
 5. กิจกรรมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (บุคลากร + บริหารจัดการ)
 6. กิจกรรมช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ
 7. กิจกรรมสนับสนุนฯ (บุคลากร + บริหารจัดการ)
 8. กิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด
โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ
ประกาศ
อื่นๆ
 1. รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 2. รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
 3. สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 (อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ชั้น 4)
 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)