หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
วันพุธที่ 16 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
คู่มือ  
แนวปฏิบัติ  
ดาวน์โหลดเอกสาร  
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับย่อ 
หนังสือเวียน  
ศูนย์ข้อมูลภาค8 
เขตอำนาจศาล  
แผนที่และการติดต่อ  
รายชื่อพนักงานส่งหมายเรียกพยานบุคคล  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
คำแนะนำและวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการอบรม ฯ ข้าราชการตุลาการ "ทักษะและเทคนิคในการฯ   9 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 28 )
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ข้าราชการตุลาการ เรื่อง "ทักษะและเทคนิคในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาด้ฯ   9 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 26 )
ประกาศรับสมัครข้าราชการฯ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ   4 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 54 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม"   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 63 )
รายละเอียดการประชุมทาง Web Conference เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557   25 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 37 )
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ และชุดรับแขก ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลปฯ   21 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 19 )
สรุปการจัดส่งรายงานการเงินฯศาลในสังกัด ไตรมาส 1/57   13 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 40 )
ด่วน สำหรับผู้เข้าโครงการ การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ ข้อบังคับฯ   7 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 86 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มี.ค. 2557 จำนวน 4 โครงการ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 329 )
ประกาศรายชื่อเพ่ิมเติม   28 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 100 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสุตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานพัสดุฯ   27 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 78 )
แผนยุทธศาตร์ศาลยุติธรรมและแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560   21 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 129 )
ติดตามการจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   19 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 48 )
รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม   18 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 90 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานการเงินการคลัง   18 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 62 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ   18 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 78 )
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 จำนวน 4 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอฯ   6 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 22 )
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 จำนวน 4 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ   5 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 16 )
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพปีงบประมาณ พ.ศ.2557   4 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 150 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานศาลฯ ระหว่างวันที่ ฯ   20 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 83 )
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 (ครั้งที่ 1)   10 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 23 )
โครงการอบรม หลักสูตรเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานศาลฯ   2 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 108 )
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม   25 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 118 )
แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   11 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 54 )
ข่าวการประชุม อ.ก.บ.ศ.   6 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 59 )
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   3 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 105 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   26 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 167 )
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘   13 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 35 )
รับสมัครฟังคำบรรยายกฎหมายฯ ภาคสอง สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556 เปิดเรียน 25 พ.ย. 2556 ถึง 15 มี.ฯ   8 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 33 )
แนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาทำการฯ   8 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 68 )
หลักเกณฑ์และแนวทางฯ โครงการเพิ่มศักยภาพฯ ศาลและภาค ปี 2557   1 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 186 )
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ฯ   21 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 78 )
แจ้งการกรอกแบบสำรวจการใช้วิธีการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค   18 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 29 )
แบบตัวอย่างการถามตอบ   10 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 137 )
แบบสอมถามการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554-2556   10 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 114 )
แบบสอบถามเพื่อประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ฯ   8 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 104 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ เรื่องเทคนิคการพูดในที่สาธารณะให้ประสบผลสำเร็จ   12 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 92 )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพูดในที่สาธารณะให้ประสบผลสำเร็จฯ   6 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 94 )
แบบประเมินผล โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมฯ   3 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 83 )
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมฯ   3 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 87 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างระบบประชาสัมพันธ์ฯ   3 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 68 )
บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วามโครงการสัมมนาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สมานฉันท์ฯ   29 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 59 )
บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้พิพากษา หลักสูตร "วิทยากรสมานฉันท์และสันติวิธี"   29 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 85 )
โครงการเสริมสร้างระบบการประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรศาลยุติธรรม   20 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 108 )
การตรวจสอบบัญชีปรับปรุงบัญชีพัก - เงินฝากคลังและบัญชีพัก - เงินรับฝากสรก.   29 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 36 )
รายชื่อผู้เข้ารับการเข้าอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม"   18 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 95 )
สัญญารับทุนภาษาต่างประเทศและคำแนะนำ   17 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 91 )
รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนอบรมภาษาต่างประเทศ   15 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 132 )
ขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 4 เครื่อง   10 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 74 )
ข่าวด่วน ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก   10 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 51 )
แจ้งกำหนดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 8 และคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาคฯ   4 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 70 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับทุนสนับสนุนการอบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณฯ   13 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 370 )
สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   13 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 360 )
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ พ.ศ.2556   12 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 198 )
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ปรฯ   6 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 110 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม" ระหว่างวันทีฯ   10 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 145 )
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลทางวิชาการ   9 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 99 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   24 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 98 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   23 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 272 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญฯ   22 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 179 )
ใบสมัครรับทุนระดับปริญญาโท ภาค 8   22 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 123 )
ตัวอย่างใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ "โครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประฯ   4 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 147 )
ขอเชิญเข้ารับการอบรม "โครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์"   4 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 148 )
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรฯ   27 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 331 )
โอนเงินสนับสนุนกีฬาวันศาลยุติธรรม   26 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 78 )
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย และบ้านพักผู้พิพากษา จำนวนฯ   14 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 98 )
ขายทอดตลาดเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 9 รายการ   11 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 142 )
ตัวอย่างหนังสือและบันทึกสำหรับผู้พิพากษาประจำศาลขออนุมัติเดินทางและคำแนะนำ   1 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 92 )
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทักษะและเทคนิคในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี   1 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 86 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2   26 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 145 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mediation Workshop for Judge   14 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 116 )
การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (IDP1-3) ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์   13 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 144 )
แบบรับรองความประพฤติ (สำหรับสมัครสอบลูกจ้าง)   7 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 250 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบูคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   7 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 657 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์   22 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 413 )
แนวทางการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมและแผนพัฒนารายบุคคล   18 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 335 )
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และห้องสมุด จำนวน 1 รายการ   4 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 56 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอฯ   4 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 374 )
ยกเลิกสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และห้องสมุด ๑ รายการ   13 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 59 )
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์   26 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 2269 )
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และห้องสมุด จำนวน ๑ รายการ   15 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 57 )
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากร โครงการเพิ่มศักยภาพฯ ปีงบประมาณ 2556   9 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 315 )
การก่อหนี้ผูกพันกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   30 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 70 )
แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556   30 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 81 )
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบติดตามผลการดำเนินการให้ทุนฯ ระดับปริญญาตรีปีงบประมาณ 2552-2553   19 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 126 )
การจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555   1 ธ.ค. 2554 ( อ่าน : 191 )
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   10 ต.ค. 2554 ( อ่าน : 233 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


นางบุษบา ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์
นางบุษบา ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์
  :: วันที่ 26 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
นางสาวอารีย์ ทัศนา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีมฯ
นางสาวอารีย์ ทัศนา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีมฯ
  :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
นายไพโรจน์ นวานุช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
นายไพโรจน์ นวานุช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
  :: วันที่ 4 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
นางสาวอารีย์  ทัศนา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานศาล
นางสาวอารีย์ ทัศนา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานศาล
  :: วันที่ 31 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
นายไพโรจน์ นวานุช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ อวยพรปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
นายไพโรจน์ นวานุช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ อวยพรปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
  :: วันที่ 26 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 68 )
นายไพโรจน์ นวานุช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
นายไพโรจน์ นวานุช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
  :: วันที่ 13 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 70 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)