จำนวนข่าวทั้งหมด 132
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
นายไพโรจน์ นวานุช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ บันทึกเทปโทรทัศน์ และบันทึกรายการวิทยุในรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
นายไพโรจน์ นวานุช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ บันทึกเทปโทรทัศน์ และบันทึกรายการวิทยุในรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 760   :: วันที่ 17 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทฯ   
  :: ข่าวที่ 759   :: วันที่ 7 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทฯ   
  :: ข่าวที่ 758   :: วันที่ 7 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ข่าวจากส่วนวิชาการงานบุคคล   
  :: ข่าวที่ 756   :: วันที่ 7 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
คณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศประจำภาค ๘ สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศประจำภาค ๘ สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 754   :: วันที่ 3 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณฯ   
  :: ข่าวที่ 753   :: วันที่ 3 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 752   :: วันที่ 2 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ข่าวจากส่วนวิชาการงานบุคคล   
  :: ข่าวที่ 751   :: วันที่ 2 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ และจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ และจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 749   :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ศาลยุติธรรมในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ศาลยุติธรรมในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
  :: ข่าวที่ 748   :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร   
  :: ข่าวที่ 747   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา และคณะ มาตรวจราชการ ศาลยุติธรรมในภาค ๘
นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา และคณะ มาตรวจราชการ ศาลยุติธรรมในภาค ๘
  :: ข่าวที่ 746   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
โครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและประชาสัมพันธ์
  :: ข่าวที่ 745   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
แบบสำรวจพนักงานสถานที่   
  :: ข่าวที่ 744   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 742   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 741   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์   
  :: ข่าวที่ 740   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
โครงการอบรมข้าราชการตุลาการเพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี   
  :: ข่าวที่ 739   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และตรวจพื้นที่ใช้ก่อสร้างสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ แห่งใหม่
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และตรวจพื้นที่ใช้ก่อสร้างสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ แห่งใหม่
  :: ข่าวที่ 738   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมศาลแขวงทุ่งสง
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมศาลแขวงทุ่งสง
  :: ข่าวที่ 737   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |