จำนวนข่าวทั้งหมด 85
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
การสอบข้อเขียนคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558   
  :: ข่าวที่ 705   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
นายเชาวลิต ชูรัศมี รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ให้การต้อนรับ นางเมธินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ตรวจเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศาลแขวงภูเก็ต
นายเชาวลิต ชูรัศมี รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ให้การต้อนรับ นางเมธินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ตรวจเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศาลแขวงภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 704   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ ตรวจราชการ และตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นหน่วยงานในเขตอำนาจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ ตรวจราชการ และตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นหน่วยงานในเขตอำนาจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 703   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ ตรวจราชการ และตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นหน่วยงานในเขตอำนาจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ ตรวจราชการ และตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นหน่วยงานในเขตอำนาจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 702   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ ตรวจราชการ และตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นหน่วยงานในเขตอำนาจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ ตรวจราชการ และตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นหน่วยงานในเขตอำนาจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕   
  :: ข่าวที่ 701   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ ตรวจราชการ และตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นหน่วยงานในเขตอำนาจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะ ตรวจราชการ และตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นหน่วยงานในเขตอำนาจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 700   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ศาลเยาวชนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดโครงการฟื้นฟูดูแลต้นพยุงและปรับปรุงภ
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ศาลเยาวชนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดโครงการฟื้นฟูดูแลต้นพยุงและปรับปรุงภ   
  :: ข่าวที่ 699   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
รายชื่อบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ฯ และกำหนดการ ฯ   
  :: ข่าวที่ 698   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ผลการตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน พ.ศ.2557 (ศาลในเขตอำนาจภาค 8)   
  :: ข่าวที่ 697   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมอนุกรรมการ ก.บ.ศ. และจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมอนุกรรมการ ก.บ.ศ. และจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 696   :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันศาลยุติธรรม และกิจกรรมวันศาลยุติธรรม ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันศาลยุติธรรม และกิจกรรมวันศาลยุติธรรม ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘   
  :: ข่าวที่ 695   :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ตรวจราชการ และตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ตรวจราชการ และตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
  :: ข่าวที่ 694   :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ว 46 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมทางวิชาการ หลักสูตร Mini LL.M. ร่วมกับ Kyushu University รุ่นที่ 7   
  :: ข่าวที่ 693   :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ   
  :: ข่าวที่ 692   :: วันที่ 20 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
แบบคำขอและแบบรายงานเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ ปี 58   
  :: ข่าวที่ 691   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 58   
  :: ข่าวที่ 690   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
สงกรานต์ชุ่มฉ่ำ รดน้ำดำหัว ขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
สงกรานต์ชุ่มฉ่ำ รดน้ำดำหัว ขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
  :: ข่าวที่ 689   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเกาะสมุย และคณะ เข้าปรึกษาข้อราชการกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเกาะสมุย และคณะ เข้าปรึกษาข้อราชการกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
  :: ข่าวที่ 688   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา เข้ารายงานตัวกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา เข้ารายงานตัวกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
  :: ข่าวที่ 687   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา เข้ารายงานตัวกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา เข้ารายงานตัวกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
  :: ข่าวที่ 686   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |