จำนวนข่าวทั้งหมด 128
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณฯ   
  :: ข่าวที่ 753   :: วันที่ 3 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 752   :: วันที่ 2 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ข่าวจากส่วนวิชาการงานบุคคล   
  :: ข่าวที่ 751   :: วันที่ 2 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ประกาศฯ รายชื่อผ้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
  :: ข่าวที่ 750   :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ และจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ และจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 749   :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ศาลยุติธรรมในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๘ ศาลยุติธรรมในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘   
  :: ข่าวที่ 748   :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร   
  :: ข่าวที่ 747   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา และคณะ มาตรวจราชการ ศาลยุติธรรมในภาค ๘
นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา และคณะ มาตรวจราชการ ศาลยุติธรรมในภาค ๘   
  :: ข่าวที่ 746   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
โครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและประชาสัมพันธ์   
  :: ข่าวที่ 745   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
แบบสำรวจพนักงานสถานที่   
  :: ข่าวที่ 744   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 742   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 741   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์   
  :: ข่าวที่ 740   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
โครงการอบรมข้าราชการตุลาการเพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี   
  :: ข่าวที่ 739   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และตรวจพื้นที่ใช้ก่อสร้างสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ แห่งใหม่
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และตรวจพื้นที่ใช้ก่อสร้างสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ แห่งใหม่   
  :: ข่าวที่ 738   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมศาลแขวงทุ่งสง
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมศาลแขวงทุ่งสง   
  :: ข่าวที่ 737   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ขยายเวลารับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศฯ   
  :: ข่าวที่ 736   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานประชุมร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการครั้งที่ ๒ ของรองประธานศาลฎีกา
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานประชุมร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการครั้งที่ ๒ ของรองประธานศาลฎีกา   
  :: ข่าวที่ 734   :: วันที่ 15 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "Advance Training for Judges"   
  :: ข่าวที่ 733   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
การจัดสรรงบประมาณ (วงเงินสำรองที่ภาค) ไตรมาสที่3   
  :: ข่าวที่ 732   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |