ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
เอกสารแนบ