ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ในสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8
เอกสารแนบ