สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงบประมาณสัญจร เรื่อง การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงบประมาณสัญจร เรื่อง การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑


เอกสารแนบ