ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงบประมาณสัญจร เรื่อง การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงบประมาณสัญจร เรื่อง การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑


เอกสารแนบ