ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประทีป ชูคลี่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา