ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายประทีป ชูคลี่ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา