ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

นายฉัตรชัย รุจิตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าคารวะ และรายงานตัวต่อนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง