ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “ฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาวิชาชีพการชงกาแฟ (บาริต้า)” แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘