ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีเปิด โครงการ “ฟุตซอลยุติธรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเด็กเยาวชน และครอบครัว”