ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่หวน สุดใจใหม่

นายสมศักดิ์  ขวัญแก้ว ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่หวน สุดใจใหม่


เอกสารแนบ