ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ Office of The Chief Judge of Region 8

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่หวน สุดใจใหม่ มารดาของ นายจำนงค์ สุดใจใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8